ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

0
122

04.08.2021

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitarComuna Răcoasa, Județul Vrancea”cod proiect SMIS 144393

Comuna Răcoasa, Județul Vrancea a semnat în cursul lunii iulie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Răcoasa, Județul Vrancea”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2:Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr contract 244/233t/21.07.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe

– Laptop – 17 bucati;

– Tabla Interactiva – 12 Bucati;

– Sistem All-in-one: 12 bucati

R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:

-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 220 bucati;

– Camera web videoconferint- 12 bucati

– Router wireless- 12 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 12săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online.

R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală.

R5: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis precum și asigurarea serviciilor de implementare proiect.

R6: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activităților proiectului.

Valoare proiect: 538,955.11 lei

Finanţare nerambursabilă: 515,779.16  lei

Data începerii proiectului: 19.07.2021

Data finalizării proiectului: 18.11.2021

Numărul contractului de finanţare: 244/233t/21.07.2021

Cod SMIS: 144393

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Adresa: Str. Principală nr. 1, Localitatea Răcoasa, Judeţul Vrancea

Telefon: +40 237.670.653

Fax: +40 237.670.653

E-mail: primaria_racoasa2008@yahoo.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here