Ediția: Vineri 21 iunie 2024. Nr. 6654
Ediția: Vineri 21 iunie 2024. Nr. 6654

Ședință ordinară a Consiliului Județean Vrancea, desfășurată online – joi, 19 noiembrie

DISPOZIŢIA nr.361
din 12 noiembrie 2020

privind: convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinară în data de 19.11.2020, ora 11.00

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea,
în temeiul prevederilor art. 134, art.135 si art.179 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Judeţean Vrancea în şedinţă ordinara ce se va desfasura prin mijloace electronice, prin platforma online de video conferinta/teleconferinta Zoom, cu ordinea de zi prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.2 Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate celor interesaţi de secretarul general al judeţului, prin Serviciul administratie publica, Monitor Oficial Local şi arhivă din cadrul Directiei juridice si administratie publica.

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Catalin Dumitru Toma

Contrasemneaza,
Secretar general al judeţului
Raluca Dan
Anexa
la Dispoziţia nr. 361 din 12.11.2020

Proiectul Ordinii de zi
a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea
din data de 19.11.2020

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
1.,, Constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier judetean a domnului Epure Alexandru Ciprian”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

2. „ Modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

3.„Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

4.„ Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 151 din 18 septembrie 2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică
și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

5.„ Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 44/30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud. Vrancea“ în vederea finanțării”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

6. „ Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2021 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

7.“Stabilirea venitului anual din cedarea folosinței bunurilor in situația in care arenda se exprima in natura, pe anul 2021”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

8.“Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacău, pe D.J. 119J, la km 1+500, municipiul Adjud, județul Vrancea’’
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

9.“ Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DJ 205 B-Jariștea- Scânteia, km. 4+000 – km. 11+200, L=7,20 km, județul Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

10.“ Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 241A, limita judet Galati –Feldioara-limita judet Bacau, km 5+000-19+450, L=14,45km, comuna Tanasoaia, comuna Corbita, judetul Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

11.“ Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investitie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat peste calea ferata Adjud – Bacau, pe D.J. 119J, la km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea’’
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

12.“ Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”, județul Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

13.“ Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării pentru obiectul nr.2 intitulat ,,Reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare și reabilitare”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

14.“ Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata,comuna Paltin, județul Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

15.“ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, județul Vrancea”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

16.„ Aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2020”
Iniţiator: Catalin Dumitru Toma, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea

Preşedintele
Consiliului Judeţean Vrancea
Catalin Dumitru Toma

Contrasemneaza,
Secretar general al judeţului
Raluca Dan

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?