Asistenții personali ai persoanelor cu handicap din Focșani, chemați la instruirea periodică

0
620


    Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară (DASM) din cadrul Primăriei Focșani organizează astăzi, începând cu ora 14.00, la Sala de ședințe a Consiliului Local Focșani, cursul periodic de instruire/ reinstruire a asistenților personali din municipiu. Potrivit celor spuse de Mihai Ciobotaru, directorul DASMS, au fost invitați să participe de această dată 150 de asistenți personali, angajați ai instituției. „Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani are o experiență de 11 ani în organizarea cursului periodic de instruire/ reinstruire a asistenților personali din municipiul Focșani, conform articolului 38, lit.(a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată”, a transmis Mihai Ciobotaru, directorul DASMS Focșani.
Potrivit articolului de lege amintit, asistentul personal are următoarele obligații principale: să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator; să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; să comunice direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here