Selecţie de proiecte în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi

0
464


Organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul protecției  persoanelor cu dizabilități pot depune, până la data limită de 24 mai 2018, ora 12.00, propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare  nerambursabilă. Suma alocată pentru selecția publică de proiecte în domeniul  protecției persoanelor cu dizabilități este în valoare de 5.082.000 lei, și va fi asigurată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD).
Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect pentru selecția publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități poate fi descărcată de la adresa: www.anpd.gov.ro, secțiunea Noutăți, sub tab-ul Selecția  publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, anul 2018.
Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect este Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, București, cod poștal 010097. Criteriile care sunt utilizate pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă sunt descrise în Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect pentru selecția publică de proiecte în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, astfel: relevanța proiectului; bugetul și raportul cost-eficiență; capacitatea de management și financiară; metodologia; sustenabilitatea. Perioada de evaluare și selectare a proiectelor este 24.05 – 18.06.2018.

Eligibilitatea solicitantului și a partenerului, activități eligibile

Pot avea calitatea de solicitanți eligibili organizațiile neguvernamentale din România, cu activitate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități (cele care au în statut ca obiect de activitate protecția persoanelor cu dizabilități), acreditate ca furnizori de servicii sociale.
Pot avea calitatea de parteneri eligibili următoarele persoane juridice: persoane juridice române fără scop patrimonial care desfășoară activități în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități; Servicii publice de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor (SPAS/ DAS); Direcții generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București (DGASPC); Direcția Generală de Asistență Socială a municipiului București (DGASMB).
Scopul proiectelor depuse de organizațiile neguvernamentale trebuie să fie creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități. Totodată, Autoritatea finanțatoare finanțează proiecte care corespund următorului obiectiv specific: asigurarea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la alternative de tip familial la protecția instituționalizată, în vederea promovării condițiilor de viață independentă și integrare în comunitate.
Activități eligibile pentru care se va acorda finanțare sunt: înființarea de servicii sociale, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități: centru de zi, sau centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, sau locuință protejată.
Eligibilă este și activitatea de dezvoltare de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități.
Potrivit documentelor informative date publicității de ANPD, solicitanții pot aplica pentru următoarele tipuri de proiecte: tipul I – înființarea unui centru de zi; tipul II – înființarea unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu; tipul III – înființarea unei locuințe protejate; tipul IV – dezvoltarea unui centru de zi; tipul V – dezvoltarea unui centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu. ,,Prin dezvoltarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (proiectele de tipul IV și V) se înțelege fie diversificarea tipurilor de activități oferite beneficiarilor, fie creșterea capacității serviciului social vizat. Un solicitant poate depune propuneri de proiect separate pentru fiecare din tipurile menționate mai sus”, se arată în comunicatul dat publicității.

Cine poate fi grup țintă al proiectelor

Grupul țintă al proiectelor trebuie să fie format din persoane adulte cu dizabilități, aflate în instituții rezidențiale de tip vechi și din comunitate. Beneficiarii centrelor de zi, ai locuințelor protejate și ai centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu trebuie să fie persoane adulte cu dizabilități din comunitate și/ sau din centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap aflate în subordinea DGASPC-urilor. Prin beneficiarul locuinței protejate care provine din comunitate se înțelege persoana adultă cu dizabilități, beneficiară a serviciilor solicitantului de finanțare.
Serviciul social înființat poate fi organizat fie: în sistem rezidențial – locuință protejată; în sistem de zi – centru de zi sau centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
În cazul în care proiectul se referă la dezvoltarea unui serviciu social, acesta poate fi organizat în sistem de zi – centru de zi sau centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

Condiții comune de înființare

Autoritatea finanțatoare precizează condițiile comune pentru înființarea de centre de zi/ centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu/ locuința protejată. Astfel: spațiul destinat noilor servicii va fi pus la dispoziție de către solicitant sau de către partener; statutul juridic al spațiului pus la dispoziție în vederea înființării serviciului social poate fi demonstrat prin unul din următoarele documente: contract de vânzare-cumpărare; contract de concesiune care să prevadă și dreptul de a efectua lucrări de reparații/ amenajare a imobilului; hotărârea consiliului județean/ consiliului local comunal, orășenesc, municipal, al consiliului local al sectorului municipiului București privind darea în administrare cu titlu gratuit a imobilului către solicitant sau partener, după caz, care să prevadă și dreptul de a efectua lucrări de reparații/ amenajare a imobilului.
Condițiile comune pentru dezvoltarea de centre de zi și de centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu sunt: deține licență de funcționare; diversificare a tipurilor de activități oferite beneficiarilor sau creșterea capacității serviciului social vizat.
Întreaga documentație cu privire la selecția de proiecte poate fi consultată accesând https://bit.ly/2I1eZrF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here