Află cine este asigurat obligatoriu și cine se poate asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj

0
1788


    Categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, conform informațiilor publicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt: persoanele care desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă sau pe bază de contract de muncă temporară, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari; funcționarii publici și alte persoane care desfășoară activități pe baza actului de numire; persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului; soldații și gradații voluntari; persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator; alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute anterior, în condițiile în care pentru aceste persoane, asupra veniturilor respective există obligația de plată a contribuției de asigurări pentru șomaj.
    Dacă nu vă încadrați în categoriile de persoane asigurate obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru șomaj, dar doriți să beneficiați, în caz de nevoie, de indemnizație de șomaj, puteți să vă asigurați facultativ, încheind un contract de asigurare pentru șomaj cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea. Legislația în vigoare prevede că se pot asigura facultativ persoanele care sunt: asociat unic, asociați; administratori care au încheiat contracte potrivit legii; persoane autorizate să desfășoare activități independente; membri ai asociației familiale;
cetățeni români care lucrează în străinătate, conform legii; alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate potrivit legii și care nu se regăsesc în una dintre situațiile prevăzute mai sus.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să se asigure facultativ în sistemul asigurărilor pentru șomaj sunt să aibă minim 18 ani și să fie asigurate în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Venitul lunar pentru care se asigură aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare pentru șomaj.
   
Asigurații primesc indemnizație pe perioade diferențiate de timp

    Asigurarea facultativă în sistemul asigurărilor pentru șomaj va asigura persoanei respective o indemnizație de șomaj atunci când rămâne fără muncă. Aceasta se acordă pe perioade stabilite diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare. Astfel, indemnizația se acordă timp de 6 luni persoanelor cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an, 9 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani și
12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. Și cuantumul indemnizației de șomaj este o sumă acordată diferențiat, tot în funcție de stagiul de cotizare.
    Indemnizația de șomaj se acordă la cerere, după caz, de la data: încetării raporturilor de muncă/ de serviciu; încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese; expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajați pe bază de contract; încetării calității de membru cooperator; încetării contractului de asigurare pentru șomaj; încetării motivului pentru care au fost pensionate; încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu; rămânerii definitive a hotărârii judecătorești; încetării activității desfășurate exclusiv pe baza convenției civile; expirării perioadei de 60 de zile, pentru absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
absolvirii, pentru absolvenții școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
    Indemnizația de șomaj se acordă de la data menționată mai sus, dacă cererea este înregistrată la AJOFM în termen de 10 de zile. Dacă cererea este înregistrată după cele 10 zile, dar nu mai târziu de 12 luni, indemnizația de șomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

Cum se calculează cuantumul indemnizației de șomaj

    Cuantumul indemnizației de șomaj se acordă în funcție de stagiul de cotizare, astfel: 75% din valoarea indicatorului social de referință (500 lei anul acesta), pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an; suma amintită anterior la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare.
    Cotele procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, menționate mai sus, sunt: 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani; 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani; 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani; 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.
    Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru șomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru șomaj.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here