GALERIE FOTO: In memoriam profesor Mircea Dinutz, la Biblioteca Județeană

0
1294


Biblioteca Județeană Duiliu Zamfirescu Vrancea a organizat, la sediul Sălii de Lectură și Internet din strada Maior Sava nr. 4, o expoziție de fotografie și de carte închinată memoriei unuia dintre cei mai iubiți dascăli ai Focșaniului și mai apreciați critici literari ai Vrancei –  Mircea Dinutz. Scriitorul Mircea Dinutz, prieten și apropiat colaborator al bibliotecii, a hotărât, încă din timpul vieții, să doneze Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, prin testament, întreaga bibliotecă personală.
Urmare a acestei donații, Biblioteca Județeană a constituit Fondul „Mircea Dinutz”, fond care cuprinde aproximativ 2500 de volume, plicuri cu documente și manuscrise, precum și drepturile de autor asupra acestor manuscrise, înscrisuri, dosare conținând actele de studii ale scriitorului, diplome, certificate, articole din presă, fișe de lectură, dactilograme. La sfârșitul anului 2013, cu sprijinul familiei, donația a ajuns în rafturile bibliotecii, iar la momentul respectiv, Teodora Fîntînaru, managerul Bibliotecii Județene Duiliu Zamfirescu Vrancea, a declarat că „este prima oară când biblioteca beneficiază de o donație prin act testamentar a unei întregi biblioteci personale”. „În ziua de 19 februarie 2013, sufletul profesorului de limba și literatura română Mircea Dinutz își afla rostul în lumea celor drepți. Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea își exprimă gratitudinea față de unul dintre cărturarii Vrancei”, se precizează în comunicatul de presă trimis redacției noastre.
Născut la Bacău la 24 septembrie 1948, Mircea Dinutz a urmat Facultatea de Filologie de la Institutul Pedagogic (1967-1970) și Facultatea de Limba și Literatura Română (secția latină) din București (1971-1975). După absolvire, a lucrat în câteva orașe din țară, din 1984 stabilindu-se în Focșani. A fost profesor de limba și literatura română și de latină la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu”, la Colegiul Național „Al. I. Cuza” și la Colegiul Național „Unirea”, activitatea didactică fiindu-i încununată cu „Ordinul Meritul pentru  Învățământ în grad de Ofițer, pentru abnegația și devotamentul puse în slujba învățământului românesc” (2004). „Mircea Dinutz a avut dorința de a continua la Focșani o revistă de talie europeană, „Pro-saeculum”, ducând mai departe ștafeta unui alt plecat în lumea umbrelor, Alexandru Deșliu, revistă al cărei redactor-șef a fost”, se detaliază în comunicat.
Autor a peste cinci sute de studii de critică și istorie literară, Mircea Dinutz a semnat prefețe și postfețe, a alcătuit patru ediții critice, a elaborat, în colaborare, monografiile „Virgil Huzum” și „Ioan Larion Postolache”, precum și lucrarea „Textul literar. Orizonturi de lectură”. A publicat peste 500 de articole de critică literară, cronică de întâmpinare, eseuri, recenzii, articole de opinie, pamflete în numeroase reviste din întreaga țară. A publicat volumele: „Marin Preda – Patosul interogației”, „Popasuri critice” (2001), „Florin Muscalu” (2007), „Tablete de duminică” (2008), „Ioan Dumitru Denciu” (2009). „Scriitori vrânceni de ieri și de azi” (2011), „D’ale democrației” (2012) și „Anamneze necesare” (2012). Mircea Dinutz a colaborat cu revistele literare „Caiete critice”, „Convorbiri literare”, „Viața românească”, „Ateneu”, „Literatorul”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here