Au început înscrierile pentru admiterea la Academia de Poliție și la Școlile de Agenți de Poliție

0
1382


S-a dat startul înscrierilor la Academia de Poliție și la Școlile de Agenți de Poliție. Cererile de înscriere se vor putea depune până la data de 26 mai pentru Academia de Poliție, iar pentru Școlile de Agenți de Poliție până la 21 iulie. „Cei care își doresc o carieră în Poliția Română se pot înscrie în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul dintre următoarele locuri:
a.    Academia de Poliție ” Alexandru Ioan-Cuza” București:
1-Facultatea de Poliție-290 de locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari și 4 pentru alte minorități, precum și 50 la frecvență redusă (pentru agenții care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);
2-Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept: 115 de locuri la frecvență;
              b. Åžcoala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorități);
              c. Åžcoala de Agenți de poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca -150 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorități);
    Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați. Recrutarea candidaților pentru admiterea la instituțiile de învățământ ale M.A.I. se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate. Cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan-Cuza” se vor primi până la data de 26 mai a.c., iar cele pentru admiterea la școlile de poliție, până la data de 21 iulie a.c..
    Toate detaliile cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obține de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, de la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția Resurse Umane sau de pe pagina de internet a Poliției Române: www.politiaromana.ro -Carieră – Admitere 2017″, se arată în comunicatul de presă al Poliției Române.
    Cei care doresc o carieră de polițist este bine să cunoască și condițiile de înscriere la formele de învățământ amintite mai sus. Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, precum și în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
       a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
       b) să cunoască limba română scris și vorbit;
       c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
       d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic;
       e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
       f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;
       g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
       h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
       i) să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
       j) nu au desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
       k) să aibă înălțimea de minim 1,70 m bărbații și 1,65 femeile;
       l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
       m) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
       n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;
       o) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar (candidații pentru locurile M.A.I la instituții de învățământ superior și la unitățile de învățământ postliceal al M.Ap.N.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here