Află cum poți obține atestatul de agent de pază sau de securitate

0
5505


Polițiștii vrânceni au eliberat de la începutul anului și până în prezent 600 de atestate pentru agenți de securitate. Persoanele care au obținut un astfel de atestat se pot angaja în orice unitate care are nevoie de agent de pază sau de securitate.
Toți cei care doresc să intre în posesia unui astfel de atestat trebuie să știe că cererea se depune la unitatea de poliție unde doritorii își au domiciliul sau reședința. Pentru întocmirea dosarului veți avea nevoie de următoarele documente: „(…) dosarul pentru agent de securitate trebuie să conțină următoarele documente: – cerere prin care se solicită avizarea; – copie de pe actul de identitate; – fișa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și psihic pentru serviciul de pază; – certificatul de cazier judiciar; – atestatul sau certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază”.
Cei care doresc atestate de agent de pază sau de securitate trebuie să îndeplinească mai multe condiții. „Pentru a profesa în acest domeniu, pe lângă atestatul profesional și avizul medical, persoanele interesate trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție și să fie cetățeni români sau ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European. Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităților de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizați. Persoanele atestate ca agent de securitate și angajate în acest scop poartă uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută. Agenții de securitate au ca principale atribuții prevenirea producerii oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităților de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor și valorilor prevăzute în documentele de serviciu”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here