Ediția: Marți 16 iulie 2024. Nr. 6671
Ediția: Marți 16 iulie 2024. Nr. 6671

Marian Oprişan solicită 60 de milioane de lei pentru 17 investiţii, la rectificarea bugetară anunțată de Guvern


Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a trimis o adresă vicepremierului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care solicită includerea la finanțare a 17 obiective de investiții și alocarea sumei de 60 de milioane de lei pentru acestea, într-o primă etapă. Este vorba de investiții privind modernizarea infrastructurii rutiere a județului Vrancea, iar finanțarea ar urma să se facă prin Programului Național de Dezvoltare Locală. Finanțarea totală a celor 17 proiecte de investiție ar urma să se facă în cadrul unor contracte de finanțare multianuale pentru perioada 2016-2020.

    Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a trimis o scrisoare vicepremierului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care solicită includerea la finanțare a 17 obiective de investiții și alocarea sumei de 60 de milioane de lei pentru acestea, într-o primă etapă. Este vorba de investiții privind modernizarea infrastructurii rutiere a județului Vrancea, iar finanțarea ar urma să se facă prin Programului Național de Dezvoltare Locală.    
    Investițiile sunt: „Reabilitare și modernizare D.J. 115, Gura Văii – Fetești – intersecție DN 2L, km. 36+223-km. 39+900, comuna Cîmpuri, județul Vrancea” – 8.000.000 lei; „Reabilitare și modernizare D.J.204E, Focșani (DN 2-DE 85)- Petrești – pod peste pârâul Åžoimu la Mircești, km.  0+000-km. 6+200, L=6,20 km.” = 7.000.000 lei; „Modernizare D.J. 205J, intersecție D.J. 204E (Panciu)- intersecție D.J.205 H (Movilita), km. 0+000-km. 7+270, comuna Movilita, județul Vrancea” – 3.359.650 lei ; „Consolidare si reabilitare pod din beton armat  pe DJ 205 C, km.5+600 peste pârâul Dâlgov, comuna Cotești , județul Vrancea” – 800.000 lei; „Consolidare și reabilitare pod din beton armat  pe DJ 205 B, km.22+600, peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Vîrteșcoiu, județul Vrancea” – 800.000 lei; „Consolidare și reabilitare pod din beton armat  pe DJ 205 D, km.21+333, peste pârâul Å¢ipău, comuna Paltin, județul Vrancea” – 800.000 lei; „Construire pod din beton armat  pe D.J. 205 E, km. 55+593, peste pârâul Vizăuți, sat Vizantea Răzeșească, comuna Vizantea Livezi, județul Vrancea” – 800.000 lei;  „Construire pod din beton armat  pe D.J. 115, km. 37+156, peste pârâul Lărguța, sat Gura Văii, comuna Cîmpuri, județul Vrancea” – 800.000 lei; „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranța  aferente obiectivului  „Continuare de lucrări pentru Modernizare D.J. 205D, Valea Sãrii (DN 2D) – Nãruja – Paltin – Nereju – Brãdãcesti   km. 0+000 – 34+000, L=34,00 km.” – 20.545.350 lei; „Modernizare D.J.204 D, sector Vulturu – Hîngulești-Maluri, km.26+000-km. 35+600, L=9,60km., comuna Vulturu, județul Vrancea” – 3.000.000 lei; „Modernizare D.J. 204 F în lungime totală de 4,90km din care: sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km. 0+000-km. 2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu-Gugesti, km.9+100-km.12+000, L=2,90 km., comuna Gugesti, județul Vrancea” – 3.000.000 lei; „Modernizare D.J.205 L, sector Vrîncioaia-Spinești, km. 5+800-km.9+400, L=3,6 km., comuna Vrîncioaia, județul Vrancea” – 2.000.000 lei; „Modernizare D.J. 205 P in lungime totala Lt=12,9 km din care:comuna Bolotești, sector int.DN 2 D-Putna-Ivăncești, km.0+000-km.4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa,  sector Făurei-Garoafa-Precistanu, km.8+090-km.10+990-km. 11+000 -km. 13+800, L= 5,70 km., comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km. 29+700-km.32+400, L=2,70km., județul Vrancea” = 3.000.000 lei; „Modernizare D.J. 205J, sector km.16+100-km.17+100, comuna Fitionești, județul Vrancea” – 1.595.000 lei; „Modernizare D.J. 202F, in lungime totala Lt=7,0 km. sector km.0+000-km.7+000, comuna Ciorăști, sat Mihălceni, comuna Bălești,  județul Vrancea”  2.000.000 lei; „Reabilitare și modernizare D.J. 205S, Focșani-Cîmpineanca-Virteșcoiu – Rîmniceanca – intersecție  D.J. 205 B, km.0+000-km.15+000, L=15,00 km., județul Vrancea” – 2.000.000 lei; „Consolidare si reabilitare pod din beton armat  pe D.J. 205 D, km. 1+405 peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării, județul Vrancea” – 500.000 lei.

60 de milioane de lei, într-o primă etapă, pentru 17 investiții

    Åžeful administrației județene precizează că toate investițiile enumerate mai sus sunt foarte importante pentru comunitățile locale din Vrancea. „La această dată, pentru aceste obiective de investiții, autoritatea publică județeană are prevăzute în bugetul local doar resursele financiare parțiale necesare pentru organizarea procedurilor de achiziții publice la pachete pentru elaborare servicii de proiectare la fază, proiecte tehnice, detalii de execuție, caiete de sarcini, documentații tehnice autorizații de construire, documentații pentru avize și acorduri și execuții de lucrări, în procente de până la 5 % din valorile prezentate anterior și nicidecum nu dispune în bugetul local sau din alte surse legal constituite de resursele financiare necesare pentru continuarea derulării proceselor investiționale, pentru executarea lucrărilor necesare până la recepția la terminare a acestora”, se arată în documentul oficial.
    Președintele Marian Oprișan spune că numai în prima etapă, administrația județeană ar avea nevoie de 60 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor. „Față de cele prezentate anterior, având în vedere interesul public județean și al colectivităților locale care sunt tranzitate de aceste sectoare de drumuri județene, ținând cont de consecințele, uneori dramatice, care se pot înregistra din cauza stărilor tehnice necorespunzătoare a acestor sectoare de drumuri județene, respectuos vă rugăm ca la prima rectificare bugetară din acest an, să aprobați introducerea la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat potrivit prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unor contracte de finanțare multianuale pentru perioada 2016-2010, a următoarelor obiective de investiții, într-o primă etapă cu suma totală de 60.000.000 lei, necesară a fi alocată de la bugetul de stat pentru anul 2016”, se arată în scrisoarea trimisă vicepremierului Vasile Dîncu.

Pagube de 400 milioane de lei, guvernul a alocat doar 185 milioane de lei

    În scrisoare se mai arată că au existat și alți factori imprevizibili care și-au pus o amprentă majoră asupra stării tehnice a rețelei de drumuri județene, dând ca exemplu schimbările climatice apărute începând cu anul 2005, care au generat fenomene hidrometeorologice periculoase, cum ar fi căderi foarte mari de precipitații sub formă de ploaie sau zăpadă, viituri, alunecări de teren, care au afectat și deteriorat sectoare de drumuri județene. „Numai calamitățile care s-au abătut în anul 2005 asupra județului Vrancea, au produs inundații care au afectat grav rețeaua rutieră a județului nostru, înregistrându-se distrugeri pe 106,2 km. drumuri județene, 60,2 km. drumuri comunale, 248,5 km. ulițe și cca. 4 km diguri de apărare, valoarea fondurilor necesare pentru refacerea infrastructurii rutiere a județului Vrancea  ridicându-se la cca. 400 milioane lei, din care până la această dată s-a alocat doar suma de 185,36 milioane de lei reprezentând doar 46,34%. Această situație deosebită a determinat de fiecare dată ca autoritatea publică județeană să întreprindă de urgenta măsuri pentru darea în circulație a acestor drumuri și începerea din anul 2008 a unui amplu program de reabilitare și modernizare a rețelei de drumuri județene, finanțat în special cu fonduri provenite din bugetul local sau din împrumuturi la diferite instituții financiare, realizând lucrări de reabilitări si modernizări pe 17 drumuri județene, în lungime totală de 194,692 km. și cu o valoare totală de 284.908.715,75 lei”, se mai arată în scrisoare.

Consiliul Județean administrează aproape 730 kilometri de drumuri

    Consiliul Județean Vrancea este administratorul rețelei de drumuri județene, aflate în proprietatea publică a județului, în lungime de 729,87 kilometri. În aceeași scrisoare se mai arată că menținerea întregii rețele de drumuri județene într-o stare corespunzătoare traficului rutier astfel încât circulația să se facă în condiții de siguranță a presupus și presupune eforturi financiare însemnate din partea administratorului rețelei de drumuri județene – Consiliul Județean Vrancea, iar în perioada 2008-2015, pe anumite sectoare de drumuri județene care necesitau obligatoriu intervenție, autoritatea publică județeană a executat și recepționat la terminare lucrări de întreținere  în valoare totală de 29.959.936 lei, din care lucrări de întreținere curentă (plombări și balastări) în valoare de 15.034.664 lei și lucrări de întreținere periodică (covoare bituminoase și îmbrăcăminte bituminoasă ușoară), în valoare totală de 14.925.272 lei. „Având în vedere faptul că starea tehnică a rețelei de drumuri județene era încă din anul 2008 și este și la această dată necorespunzătoare în integralitatea sa, autoritatea publică județeană a constatat că executarea lucrărilor de întreținere curente anuale este ineficientă, deoarece aceste lucrări trebuie executate în fiecare an pe alte zone decât cele pe care s-au executat în anii anteriori, situație care ar genera costuri mari pentru întreținerea rețelei de drumuri județene și având în vedere faptul că bugetul local nu a dispus și nici nu dispune de resursele financiare necesare pentru realizarea acestor lucrări, situația de fapt existentă a impus și impune obligatoriu executarea unor lucrări de reabilitări și modernizări pe acele sectoare de drumuri județene care au starea tehnică necorespunzătoare”, se mai arată în scrisoarea semnată de președintele Marian Oprișan și înaintată vicepremierului Vasile Dîncu, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

4 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?