Avantajele înregistrării în „Spațiul Privat Virtual“ de la Finanțe

0
718


Persoanele fizice pot evita cozile la ghișeele Fiscului prin înregistrarea în serviciul on-line „Spațiul Privat Virtual”. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea a publicat, ieri, o informare despre Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul „SPAÈšIULUI PRIVAT VIRTUAL” (SPV). Finanțiștii arată că accesul la serviciul „Spațiul privat virtual” se realizează după înregistrarea pe serverul ANAF, în baza dispozitivelor de identificare electronică. AJFP arată că „persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală”. Pentru alte obligații fiscale, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică cu certificate digitale calificate, respectiv credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP. „La ghișeu persoana fizică, indiferent dacă desfășoară sau nu activități economice în mod independent ori exercită profesii libere, trebuie să prezinte organului fiscal actul de identitate și numărul de înregistrare atribuit la completarea cererii de înregistrare pe site-ul ANAF”, arată AJFP Vrancea.
    Cererea de înregistrare se depune prin accesarea aplicației de pe site-ul ANAF. Finanțiștii precizează că accesarea serviciului „Spațiul privat virtual” reprezintă opțiune în sensul prevederilor Codului de procedura fiscală. Pentru a accesa aplicația de înregistrare/înrolare persoane fizice se acesează: link-ul: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice postat pe pagina principală a site-ului ANAF, unde se regăsesc atât instrucțiuni de înregistrare și instrucțiuni de utilizare a Spațiului privat virtual.

Serviciul on-line „SPV” pune la dispoziția contribuabililor persoane fizice documente sau informații de natură fiscală cu caracter personal sau public, emise automat sau la cerere, astfel:

Documente emise de organul fiscal și comunicate automat contribuabilului înrolat în SPV
1. Decizii de impunere anuală aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2013;
2. Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate precum și obligațiile de plata – contribuții sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.
3. Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

Documente emise de organul fiscal și comunicate la cererea contribuabilului înrolat în SPV
1. Situația obligațiilor fiscale de plata la data de ….
2. Nota obligațiilor de plată
3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajator
4. Certificatul de atestare fiscală
5. Adeverința de venit

Documentele pe care contribuabilul le poate solicita organului fiscal prin intermediul SPV
1. Cerere privind Situația obligațiilor fiscale de plată la data de ….
2. Cerere privind Nota obligațiilor de plată
3. Cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajator
4. Cerere privind eliberarea Certificatului de atestare fiscală
5. Cerere privind eliberarea unei Adeverințe de venit
6. Cerere privind destinația sumei de 2%   din impozitul anual pe   veniturile din salarii   si asimilate salariilor (formular 230)
7. Declarația privind venitul estimat/norma de venit (Formular 220) aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015

Informații comunicate prin intermediul „Buletinului informativ fiscal”
1. Calendarul obligațiilor fiscale
2. Noutăți legislative
3. Ghiduri fiscale
4. Campanii derulate
5. Comunicate de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here