Câteva MII DE VRÂNCENI trebuie să depună declarația 200 la Finanțe. VEZI dacă te numeri printre ei

0
4338


Mii de vrânceni se pregătesc pentru depunerea la Fisc, până la 25 mai, a formularului 200 „Declarație privind veniturile realizate din România”. Această declarație fiscală se depune de către vrâncenii care, în 2015, au realizat venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură,     jocuri de noroc, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise dar și „operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare”. 
    Reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea arată că veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente. Formularul 200 se completează și poate fi trimis prin serviciul „Spațiu Privat Virtual”, prin internediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat, în format hârtie, la ghișeele Fiscului sau prin poștă, cu confirmare de primire. Regulile de completare a formularului pot fi obținute dintr-un ghid publicat pe pagina de internet a ANAF. „Informații suplimentare privind declararea veniturilor realizate din România pot fi obținute accesând ghidul fiscal elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Ghidul poate fi consultat la următoarea adresă: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_D200_2015_editie2016.pdf„, precizează AJFP Vrancea .
    Finanțiștii au făcut câteva precizări care se referă la categoriile de contribuabili ce trebuie să depună această declarație 200. Cele mai multe modificări sunt la categoriile de persoane care au obținut venituri din jocuri de noroc și care trebuie să depună acest formular. Astfel, declarația se depune de către persoanele care au realizat venituri în perioada 13 februarie 2015 – 11 iunie 2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker. „Declarația se depune de către persoanele care realizează venituri începând cu 12 iunie 2015, ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker. Declarația se completează distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc, indicându-se perioada de realizare a venitului. NU AU OBLIGAÈšIA DEPUNERII declarației privind veniturile realizate din România persoanele care au realizat venituri din jocuri de noroc realizate în perioada 1 ianuarie 2015 – 12 februarie 2015”, precizează finanțiștii vrânceni.

Venituri pentru care trebuie depusă declarația 200

    Finanțiștii vrânceni au prezentat categoriile de venituri pentru care locuitorii județului trebuie să depună acest formular 200. Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente.
    Veniturile din activități agricole sunt venituri obținute din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea; creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Veniturile menționate, pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile și se supun impunerii potrivit regulilor proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Veniturile obținute din valorificarea produselor menționate, în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
    Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.
    Persoanele fizice care, în anul 2015 au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii au obligația depunerii declarației 200.
    De asemenea, declarația se depune de persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here