Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673
Ediția: Joi 18 iulie 2024 Nr. 6673

Un an de concediu și 1700 lei indemnizație lunară pentru cei ce adoptă copii!


Persoanele care adoptă un copil, și au calitatea de salariați, vor putea beneficia de un concediu de acomodare de un an, incluzând și perioada încredințării copilului în vederea adopției, și nu doar de 90 de zile cum era prevăzut într-un proiect legislativ anterior. Totodată, acestora le va fi acordată și o indemnizație în cuantum de 1700 lei lunar. De menționat este faptul că nu doar salariații vor avea dreptul la concediul de acomodare și indemnizația aferentă, ci și persoanele care obțin venituri din activități independente sau activități agricole. Proiectul de lege care reglementează aceste lucruri și care mai așteaptă doar promulgarea prin decret prezidențial și publicarea în Monitorul Oficial ca să intre în vigoare, mai prevede că angajatorii vor fi obligați să acorde concediul de acomodare, precum și timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice. În caz contrar există posibilitatea să fie amendați de inspectorii de muncă, iar cuantumul amenzilor este cuprins între 1000 și 2500 lei.

    Salariații care vor adopta copii, vor avea dreptul la un concediu numit „concediu de acomodare” cu o durată maximă de un an de zile, față de 90 de zile cât stabilise inițial Senatul, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 1700 de lei. Așadar, după ce proiectul de act normativ va fi promulgat de președinție și publicat în Monitorul Oficial, viitorii părinți ai celor 65 de copii din Vrancea eligibili pentru adopție, din care 45 sunt clinic sănătoși, vor beneficia de prevederile amintite.
De menționat este faptul că acest concediu de acomodare și indemnizația  lunară aferentă se vor putea acorda și persoanelor care au copii încredințați în vederea adopției la data intrării în vigoare a noii legi. „Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, activități independente sau activități agricole, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară, raportată la Indicatorul Social de Referință, în cuantum de 3,4 ISR (1 ISR = 500 lei în momentul de față – n.r.). Drepturile prevăzute se stabilesc și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției. Persoanele îndreptățite cărora li s-au stabilit drepturile prevăzute (mai sus – n.r.) nu pot beneficia, în perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate în baza art. 2 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor”, prevede proiectul de act normativ.
    Potrivit informațiilor furnizate de Adina Lăscan, purtătorul de cuvânt al Direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, în momentul de față, la nivelul instituției sunt înregistrați șapte copii încredințați în vederea adopției.
    Totodată, în evidențele Direcției mai sunt 41 de familii cu atestat valabil, din care 34 atestate în anul 2015 și șapte, atestate în cursul acestui an. Alte 17 familii sunt în curs de evaluare în vederea obținerii atestatelor ca familii apte să adopte. Toate aceste familii vor putea beneficia de concediu de acomodare și indemnizația lunară de 1700 lei, imediat ce vor primi un copil și va fi pusă în executare hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției. Proiectul de act normativ trimis spre promulgare prevede că „încredințarea în vederea adopției se dispune de către instanța judecătorească de la domiciliul copilului, pentru o perioadă de 90 de zile. Odată cu admiterea cererii de încredințare în vederea adopției, instanța se pronunță și asupra încetării măsurii de protecție specială”.

Concediul și indemnizația se acordă pe bază de cerere

    Concediul de acomodare și indemnizația aferentă se acordă în baza cererii unuia dintre soții adoptatori, la care se anexează următoarele documente: hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției; documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/ familia adoptatoare, înregistrat la DGASPC-ul în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul; dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității. Cererea și documentele amintite se depun și se înregistrează la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) unde domiciliază persoana adoptatoare, iar calculul și plata indemnizației, inclusiv a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială prin AJPIS-urile teritoriale. „Pe perioada concediului (de acomodare – n.r.), persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate”, stabilește proiectul de act normativ.
    De menționat este faptul că pentru indemnizație nu se datorează impozit și nici contribuțiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepția contribuției de asigurări sociale de sănătate. Perioada concediului de acomodare constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare și „se valorifică pentru obținerea prestațiilor de asigurări sociale, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, precum și în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010. Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestațiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective. Perioada concediului (de acomodare -n.r.) constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acesta”, prevede proiectul de act normativ.

Când încetează și când se suspendă concediul și indemnizația

    Concediul de acomodare și plata indemnizației încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situații: a expirat perioada maximă de un an, prevăzută pentru concediul de acomodare; la cererea persoanei îndreptățite; copilul a împlinit 18 ani; a avut loc decesul copilului; persoana îndreptățită care urma să adopte în calitate de persoană singură, a decedat; a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției.
    Suspendarea concediului și a indemnizației se suspendă începând cu ziua următoare celei în care s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgență sau a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredințării în vederea adopției. „Suspendarea încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/ familia la care fusese încredințat în vederea adopției sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredințării în vederea adopției. Reluarea concediului de acomodare și a plății indemnizației aferente suspendate se face la cererea persoanei îndreptățite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situații care să determine încetarea drepturilor”, prevede actul normativ trimis spre promulgare.

Amenzi de până la 2500 lei pentru nerespectarea legii de către angajator!

    Odată cu intrarea în vigoare a proiectului de lege, angajatorii vor avea obligația să acorde salariatului sau, după caz, salariaților soț și soție care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a 40 de ore pe an. Pentru obținerea acestui timp liber, salariatul respectiv trebuie să depună o cerere la care să anexeze calendarul întâlnirilor sau programul de vizite, întocmite de DGASPC. Nerespectarea prevederilor amintite mai sus și neacordarea concediului de acomodare  salariatului solicitant constituie contravenție, angajatorii respectivi putând fi sancționați de către inspectorii de muncă cu amendă al cărei cuantum este cuprins între 1000 și 2500 lei. 
    Totodată, angajatorii nu vor putea să concedieze angajații aflați în concediul de acomodare decât dacă acest lucru va fi făcut pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a desființării. „Este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu pe perioada concediului (concediul de acomodare – n.r.), cu excepția concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului angajatorului sau a desființării acestuia, în condițiile legii”, reglementează propunerea de act normativ.

10 copii vrânceni adoptați anul acesta, 26 anul trecut

    Pe parcursul primelor trei luni ale acestui an, zece copii aflați în grija DGASPC Vrancea au fost adoptați, în timp ce anul trecut au fost înfiați 26 de copii. Adina Lăscan, purtătorul de cuvânt al instituției vrâncene, a declarat că în momentul de față, în evidențele instituției se află încă 38 de copii în perioada de monitorizare post-adopție. Alți 65 de copii, dintre care 45 clinic sănătoși, sunt eligibili pentru adopție și așteaptă să ajungă într-o familie care să-i crească, să-i vegheze și să-i iubească pentru totdeauna. 
Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor noului act normativ care modifică și completează actuala lege a adopțiilor, simplificând procedurile și scurtând termenele, acești copii ar putea avea șansa de a crește cu adevărat lângă o mamă și un tată… Părinți care vor primi concediu și bani de la stat pentru a putea face un pui de om fericit și împlinit, la începutul vieții lor împreună!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?