Nu-ți mai place medicul tău de familie? AFLĂ cum îl poți SCHIMBA

2
1874


Orice persoană care este asigurată la sistemul public al asigurărilor sociale are dreptul să își schimbe medicul de familie, indiferent de motivele care stau la baza deciziei sale. Procedura este simplă și nu presupune prea multă birocrație.
Potrivit legii, persoanele cu asigurare de sănătate își pot schimba medicul de familie doar în condițiile în care au trecut cel puțin 6 luni de la data la care s-au înscris pe listele altui medic. Astfel, tot ceea ce trebuie să facă asiguratul este să adreseze o cerere medicului pe lista căruia vrea să se înscrie, în care să specifice numele medicului actual. După ce a înregistrat cererea, medicul de familie cel nou trebuie să anunțe, în maxim 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat pacientul. „Persoanele înscrise care doresc să își schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de înscriere prin transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligația să anunțe în scris (prin poștă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligația să transmită fișa medicală în copie certificată prin semnătură și parafă că este conform cu originalul, prin poștă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fișei medicale, conform prevederilor legale în vigoare”, se arată în Contractul Cadru.
Apoi, medicul de familie de la care a plecat pacientul îi va trimite noului medic de familie, prin poștă, fișa medicală a pacientului. Este important de reținut că pacientul trebuie să prezinte noului medic de familie documentele care atestă calitatea de asigurat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here