Află cum se obțin protezele medicale GRATUITE

1
1007


Dispozitivele medicale sunt de mare ajutor persoanelor care suferă de anumite deficiențe. Potrivit legii, pacienții care au nevoie de recuprare medicală pot obține gratuit aparatura necesară. Au nevoie doar de o prescripție de la medic. De altfel, în Vrancea sunt peste 3 mii de persoane care au primit dispozitive medicale decontate de CAS Vrancea.
Cei care au nevoie de o proteză medicală, iar cheltuielile să fie suportate din bugetul CAS Vrancea, trebuie să fie în primul rând asigurați. Potrivit legii, pentru a putea obține un dispozitiv medical, pacientul sau unul dintre membrii familiei (părinți, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să depună o cerere însoțită de o serie de documente, la sediul CAS. Acestea pot fi trimise și prin poștă. Documentele necesare pentru obținerea aprobării unui dispozitiv medical sunt: prescripție medicală eliberată de un medic de specialitate, în care să fie specificată denumirea și tipul dispozitivului medical, dar și faptul că deficiența fizică sau funcțională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv; o audiogramă (tonală și vocală) pentru proteza auditivă; o biometrie pentru cristaline, adeverința de asigurat, actul de identitate (în copie), codul numeric personal.
Pentru persoanele coasigurate este nevoie de: copie xerox după certificatul de naștere (pentru copii); adeverință de elev/student; copie xerox după certificatul de căsătorie; adeverința de la circumscripția financiară din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă. Reprezentanții CAS atrag atenția că prescripțiile medicale își pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la sediul instituției în termen de 30 de zile de la data emiterii. După ce aceste documente au fost depuse, CAS este obligată, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii se face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal. Decizia pentru aprobarea procurării dispozitivului medical este trimisă prin poștă cu confirmare de primire la domiciliul asiguratului, însoțită de lista furnizorilor care sunt în relație contractuală cu CAS Vrancea, pentru ca pacientul să își poată alege furnizorul.
Fotoliile rulante pot fi închiriate pe o perioadă determinată sau nedeterminată. În cazul protezelor pentru membrele inferioare, CAS emite decizii distincte pentru protezele provizorii și cele definitive. În cazul protezelor efectuate la comandă, furnizorul trebuie să anunțe CAS în cel mult zece zile de la primirea comenzii. Decontarea protezelor pentru membrele superioare sau inferioare sau a celor auditive se face după ce asiguratul sau unul dintre membrii familiei depune la CAS documentul prin care medicul de specialitate confirmă eficacitatea actului de protezare. Casa de Asigurări de Sănătate decontează integral închirierea protezei, nu și transportul aparatului medical.

Urgențele medicale și copiii au prioritate

Din 2014, în urma întrunirii Consiliului de Administrație al CAS Vrancea, s-au stabilit sunt criteriile de prioritate pentru obținerea unui dispozitiv medical. Astfel, prioritate au urgențele medicale, dar și copiii. De asemenea, alte criterii de prioritizare sunt următoarele:
a) cereri pentru aparat de administrare continuă cu oxigen;
b) cereri de protezare a stomiilor și cereri pentru cazuri de incontinență urinară;
c) solicitări pentru orice tip de dispozitive medicale pentru copii;
d) cereri pentru laringofoane, canulă traheală;
e) cereri pentru alte dispozitive medicale (cristalin artificial, proteză auditivă etc).

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here