Angajatorii sunt obligați să asigure salariaților cursuri de formare profesională

0
804


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea derulează, în momentul de față 24 de cursuri de formare profesională finanțate din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj și Fondul Social European (FSE), la care sunt cuprinși 375 șomeri și 14 deținuți. Potrivit celor declarate de Daniela Brihoianu, purtătorul de cuvânt al AJOFM Vrancea, pe parcursul acestui an, instituția va derula în total 67 de cursuri pentru 815 șomeri și 56 persoane private de libertate. „Aceste cursuri sunt în următoarele ocupații: comunicare limba engleză, contabil, electrician, constructor, frizer, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, inspector resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător finisor în construcții, mașinist utilaje cale și terasamente, operator calculator electronic și rețele și tractorist. Acestea sunt finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Cursurile finanțate din FSE sunt în următoarele ocupații: cofetar, competențe antreprenoriale, comunicare în limba franceză, expert achiziții publice, lucrător în alimentație, lucrător în comerț și patiser”, a detaliat Daniela Brihoianu, purtătorul de cuvânt al AJOFM Vrancea.
    Programele de formare profesională asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Legislația în vigoare prevede că pot face cursuri gratuite șomerii, absolvenții, refugiații, străinii care au lucrat în România, persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau detenție, precum și persoanele care desfășoară activități în mediul rural și nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 lei – n.r.) și care sunt înregistrate la AJOFM.
    Serviciile de formare profesională se asigură, tot gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, și pentru persoanele aflate în următoarele situații: au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap; au reluat activitatea după satisfacerea stagiului militar; au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacității de muncă după pensionarea pentru invaliditate. Aceste prevederi se aplică în cazul în care cererea este formulată în termen de 12 luni de la data reluării activității persoanelor, o singură dată pentru fiecare situație. Persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de AJOFM, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

   Drepturile persoanelor care beneficiază gratuit de cursuri

    Persoanele care beneficiază de gratuitea programelor de formare profesională au o serie de drepturi clar reglementate de legislața în vigoare. Astfel, acestea au dreptul la: pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului și să susțină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia; rechizite, materiale de instruire și manuale; echipament de protecție pe timpul instruirii practice, dacă este cazul; pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, precum și de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire; consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.
    Pentru traseele pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun. Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participă la pregătirea profesională să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei.
    Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite și se încadrează în muncă pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

    Angajatorii trebuie să asigure periodic cursarea salariaților

    Potrivit Codului Muncii, accesul la formare profesională este și unul dintre drepturile salariaților, iar angajatorii au obligația de a-i include pe aceștia în astfel de programe, pe propria cheltuială, astfel: cel puțin o dată la doi ani, dacă au minim 21 de salariați, sau cel puțin o dată la trei ani, daca au mai puțin de 21 de salariați. Totodată, angajatorii pot trimite salariații la cursuri de perfecționare și din propria initiativă, nu doar din obligația stabilită prin lege. Dacă angajatorul nu-și respectă obligația de a asigura salariaților participarea la programe de formare profesională, aceștia pot cere concediu pentru formare profesională.
    Codul Muncii prevede că durata acestui concediu poate fi de până la zece zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. Perioada va fi stabilită de comun acord cu angajatorul care trebuie să acorde respectivilor salariați, pe durata concediului, și o indemnizație care „nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă”, reglementează Codul Muncii. Această indemnizație reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele trei luni anterioare celei în care se efectuează concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu. Perioada în care un salariat se află în concediu de formare profesională este considerată vechime în muncă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here