Ediția: Vineri 19 iulie 2024 Nr. 6674
Ediția: Vineri 19 iulie 2024 Nr. 6674

Puteți munci în Israel cu un salariu minim brut de 1.540 dolari americani


Începând cu anul acesta, românii pot obține locuri de muncă în Israel, potrivit comunicatului de presă dat publicității de Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o perioadă maximă de 63 de luni. Salariul lunar minim brut estimat pe care-l vor primi cei ce vor lucra acolo este de 1.540 dolari americani.
    Persoanele interesate trebuie să aibă calificare și experiență în următoarele meserii: dulgheri pentru cofraje de construcție industrializată (cunoașterea citirii planurilor de construcții este obligatorie); fierar-betoniști, îndoirea fierului; zidari-faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță; zidari-tencuitori pentru lucrări de tencuit. Condițiile care trebuie îndeplinite de solicitanți sunt: să nu fi lucrat anterior în Israel; să nu aibă rude de gradul I care lucrează deja în această țară, cu excepția fraților; să nu aibă cazier judiciar; să fie apți psihic și fizic de muncă intensă în condițiile climatice specifice statului de destinație, inclusiv muncă la înălțime și manipulare de greutăți; să nu sufere de boli cronice.
    Vrâncenii interesați se pot înscrie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea sau la agenția municipiului București, pe baza următoarelor documente: cerere tip; CV; declarație tip bilingvă; copie de pe actul de identitate; copie de pe pașaport; copii ale actelor de studii și de calificare (toate paginile scrise), după caz; copii ale documentelor care atestă experiența, vechimea în muncă, după caz; cazier judiciar valabil, în original.
    Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitate de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiții de viață și de muncă etc. se găsesc pe pagina web a ANOFM, www.anofm.ro. „Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România și Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014 și publicat în MO nr. 807/2014. Protocolul este pus în aplicare de ANOFM din România și Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel”, se precizează în comunicatul de presă dat publicității.
Iată adresele de unde puteți obține toate informațiile necesare:
http://www.anofm.ro/files/Informatii%20utile%20pentru%20angajare%20in%20Israel.pdf
http://www.anofm.ro/files/Ghid%20privind%20drepturile%20muncitorilor%20romani%20care%20obtin%20contracte%20de%20munca%20in%20Israel.pdf
http://www.anofm.ro/files/Model%20Contract%20de%20Muinca%20in%20Israel%202015.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?