Ediția: Vineri 19 iulie 2024 Nr. 6674
Ediția: Vineri 19 iulie 2024 Nr. 6674

Bani DE LA STAT pentru formarea profesională a ucenicilor


  Tinerii cu vârsta între 16 și 25 de ani, care au absolvit sau nu diverse forme de învățământ și nu au calificare pentru domeniul în care piața muncii oferă șanse de angajare, pot opta să devină parte din programele de ucenicie. Ei pot avea, astfel, un loc de muncă stabil pe o perioadă între 12 și 36 de luni și un salariu, precum și șansa unei calificări care le va putea aduce avantaje toată viața. Chiar și pe listele locurilor de muncă vacante, date publicității de-a lungul timpului de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea, s-au regăsit oferte pentru tinerii care ar dori să devină ucenici, însă prea puțini tineri aleg să pornească pe acest drum. De remarcat că și angajatorilor care încadrează ucenici le sunt asigurate facilități. Astfel, ei pot beneficia de finanțare pentru formarea acestora fie din bugetul asigurărilor de șomaj sau fondurile structurale europene, fie din sponsorizări. 
 Legea nr. 179/2013 stabilește că angajatorii au obligația de a asigura tinerilor pe care îi iau în ucenicie programul de formare profesională și, pentru încurajarea acestei forme de încadrare în muncă a cât mai multor tineri, Normele de aplicare a legii au fost modificate. Astfel, angajatorii au posibilitatea de a obține bani pentru formarea profesională din mai multe surse, cum ar fi sponsorizări ale persoanelor fizice și juridice, fonduri structurale sau de la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Dacă fondurile provin din sponsorizări, atunci pentru finanțarea de acest tip trebuie încheiat un contract de sponsorizare care se anexează, în copie, la contractul de ucenicie. Dacă angajatorul optează pentru finanțare din fondurile structurale europene, acest lucru se realizează conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”. 
 Potrivit actelor normative în vigoare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie poate beneficia și de finanțare din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Aceasta se acordă la cerere și este în cuantum de 60% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR = 500 lei), dar nu și pe perioada de probă prevăzută în contract și nici în cea în care raporturile de muncă sunt suspendate. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul trebuie să încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea o convenție, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinsă în contractul de ucenicie. Atenție! Dacă termenul este depășit, angajatorul nu va mai putea beneficia de finanțare din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru respectivul contract de ucenicie.  
Documentele necesare încheierii convenției cu AJOFM Vrancea sunt copie de pe actul de identitate al ucenicului și de pe contractul de ucenicie, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Convenția se va încheia pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicită sumele respective. Acestea vor fi acordate lunar, de la data expirării perioadei de probă înscrisă în contract. 
     Condiții de acordare a finanțării din bugetul pentru șomaj
 Verificarea și acordarea sumei lunare cuvenite se va efectua în baza declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, pe care angajatorul are obligația de a le depune, conform Codului Fiscal. În afară de acestea, mai trebuie depuse la AJOFM Vrancea și: tabel nominal; copiile fișei de evidență a salariaților și statului de plată pentru luna respectivă, certificate de angajator; raportul de monitorizare a ucenicilor. Pentru luna în care documentele nu sunt depuse până la termenul prevăzut de lege sau acestea nu sunt completate corespunzător, suma cuvenită lunar nu se acordă. Ea se va acorda în continuare numai după remedierea deficiențelor. 
 Stabilirea și încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenită din bugetul asigurărilor de șomaj se fac în baza dispozițiilor emise de directorul executiv al AJOFM Vrancea. Totodată, suma se deduce de către angajator din contribuția pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru șomaj. „În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferența se recuperează prin intermediul AJOFM, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, aferentă lunii respective”, se precizeaza în Normele Metodologice de aplicare a legii privind ucenicia la locul de muncă.
 De menționat că, pentru a beneficia de finanțare, la încheierea convenției angajatorul trebuie să declare pe propria răspundere că anterior încheierii contractului de ucenicie nu a avut încheiate cu persoana în cauză, alte contracte de ucenicie, pentru aceeași calificare.
     Organizarea uceniciei la locul de muncă
 Programele de formare profesională prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc să încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Pentru a beneficia de un astfel de program, persoana respectivă trebuie să depună la AJOFM Vrancea o cerere tip. Totodată, Agenția are obligația, potrivit legii, să comunice, separat pe site-ul instituției, atât locurile de muncă declarate vacante de angajatori, care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, cât și numărul persoanelor care au solicitat un astfel de program. 
 La programele de formare profesională prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de muncă care au beneficiat de informare și consiliere privind cariera, cu alte cuvinte doar persoanele înscrise în baza de date a AJOFM. În vederea pregătirii ucenicului, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestări de servicii de formare profesională cu un furnizor de formare. Acest contract se încheie pe aceeași perioadă ca și contractul de ucenicie. „Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse în programele de formare profesională prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii. La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat să elibereze orice document referitor la activitatea desfășurată în baza contractului de ucenicie”, mai reglementează Normele de aplicare a legii uceniciei. 
 Durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, este de: 360 de ore pentru nivelul 1 de calificare; 720 de ore pentru nivelul 2 de calificare; 1.080 de ore pentru nivelul 3 de calificare. Formarea profesională prin ucenicie se desfășoară pe toată durata contractului de ucenicie, iar perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuțiilor specificate în fișa postului.
     Ucenicia, o șansă de calificare și angajare
 Prin introducerea și reglementarea uceniciei, se dorește ca tinerii să aibă acces la o ofertă de angajare de bună calitate și în același timp, de formare profesională de la momentul intrării în șomaj sau de la momentul în care nu mai participă la o formă de învățământ.  
De asemenea, se consideră, cel puțin teoretic, că ucenicia: contribuie la integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor fără un loc de muncă; contribuie la contracararea efectelor negative ale crizei economice asupra pieței forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă ce pot fi ocupate de orice persoană cu vârsta de peste 16 ani, care dorește să obțină în același timp un loc de muncă și o nouă calificare; promovează angajarea unor categorii specifice de lucrători expuși riscului de a părăsi piața muncii, cum ar fi lucrătorii necalificați sau cei fără experiență profesională; promovează integrarea persoanelor în societate, prin muncă, inclusiv a celor marginalizate, defavorizate sau cu dizabilități. 
Nu în ultimul rând, prin ucenicie se dorește reducerea șomajului și promovarea implicării active a partenerilor sociali de la toate nivelurile, în ceea ce privește conceperea și punerea în aplicare a învățării la locul de muncă, pentru a adapta ucenicia la nevoile beneficiarilor. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

You cannot copy content of this page

× Ai o stire interesanta?