Cuvânt la sărbătoarea Sfântului, Slăvitului, Marelui Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir şi făcătorul de minuni

0
562


Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu (284-311) fiind fiul voievodului cetății Tesalonicului. El fusese botezat în taină de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor. Părinții săi l-au învățat toate tainele sfintei credințe, luminându-i cunoștința despre Domnul nostru Iisus Hristos, precum și milostenia către săraci, făcând bine tuturor. Åži așa, Dimitrie a cunoscut adevărul din cuvintele părinților săi, dar, mai ales, a început a lucra într-însul darul lui Dumnezeu. Alături de Sf. Dimitrie, pe 27 octombrie, Biserica noastră cinstește și pe Sfântul Dimitrie cel Nou din Basarabi, care a trăit în vremea împăraților vlahi și ale cărui sfinte moaște se află la Catedrala Patriarhală de la București.

Ajungând Sf. Dimitrie la vârsta cea mai desăvârșită, părinții lui s-au dus din vremelnica viață, lăsând pe tânărul Dimitrie moștenitor nu numai al multor averi, ci și al bunului lor nume. Murind voievodul Tesalonicului, împăratul Maximian l-a chemat pe fiul acestuia și, cunoscându-i înțelepciunea, l-a făcut voievod în locul tatălui său. Åži a fost primit Sfântul cu mare cinste de cetățeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul, propovăduind pe față dreapta credință și aducând pe mulți la Hristos. Aflând împăratul că voievodul Dimitrie este creștin s-a mâniat foarte tare. De aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu sciții, Maximian a poruncit să se facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor, și a venit împăratul și la Tesalonic. Åži, Dimitrie fiind întrebat, dacă sunt adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că este creștin și a defăimat închinarea păgânească. Åži îndată, împăratul a poruncit să-l închidă în temniță. Un oarecare tânăr creștin Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie care se afla în temniță, îi zise: „Robule al lui Dumnezeu, vreau să mă lupt cu Lie; roagă-te pentru mine”. Iar sfântul, însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi zise: „Åži pe Lie vei birui și pentru Hristos vei mărturisi”. Deci luând Nestor îndrăzneală din cuvintele acestea, merse de se luptă cu Lie și-i puse semeția lui jos, omorându-l. Împăratul rușinându-se, s-a mâhnit și s-a mâniat. Åži fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a îndemnat la aceasta pe Nestor, a trimis ostași și le-a poruncit să-l străpungă cu sulițele pe sfântul în temniță. Åži făcându-se aceasta, îndată marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând după moartea sa multe minuni și uimitoare tămăduiri. Apoi, din porunca împăratului s-a tăiat și capul Sfântului Nestor. Zăcând trupul sfântului mort pe pământ, au luat apoi niște creștini cinstitele lui moaște și le-au îngropat cu cinste și cu dragoste dumnezeiască. Iar o slugă a sfântului a strâns sfințitul sânge al mucenicului, în sfântul orar ce-l purta sfântul pe umere, încă și inelul sfântului ce-l purta în mână sângerându-l cu mucenicescul sânge, multe minuni a făcut cu el, încât s-a umplut toată cetatea tesalonicenilor de vestea minunilor. De aceea nici era cu putință a se ascunde aceasta de Maximilian, nici el a suferi reproșurile; ci au prins numaidecât pe acea minunată slugă, pe nume Lupul și l-au omorât. Trecând ceva vreme și înmulțindu-se minunile și ajungând în toate părțile vestea lor, un om oarecare, Leontie, foarte de cinste și cu căldură spre credința în Hristos, a căzut într-o boală foarte grea, că socotea mai de dorit moartea și neputând doctorii nimic a-i folosi și boala tot întărindu-se, a năzuit la sfânta biserică a mucenicului. Åži cum l-au dus și l-au pus acolo, chemând el numele sfântului prin buzele sale, s-a vindecat de acea boală. Åži precum Leontie își luă tămăduirea atât de repede, la fel de repede se răsplăti el. Drept mulțumire, a început să facă o biserică mare din piatră în locul bisericii mici din lemn, în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie. Pe când săpau temeliile bisericii, cu rânduiala lui Dumnezeu, au descoperit și racla cu moaștele Sfântului Dimitrie, din care izvora mir bine mirositor cu care se ungeau cei suferinzi și se vindecau. Biserica făcută de Leontie a fost mărită mai târziu, ajungând cea mai mare și mai veche biserică din Tesalonic, care se păstrează până astăzi. Tot Leontie, fiind iubitor de Dumnezeu, a făcut o raclă nouă din argint și a așezat în ea moaștele Sfântului Dimitrie, care se păstrau sub altarul marii biserici. Mormântul Sfântului Dimitrie se află și astăzi la biserica sa din Tesalonic unde merg zilnic credincioșii în pelerinaj și cer ajutorul lui. 

Sf. Dimitrie, ajutor întru mântuire!

Pentru aceasta îl cinstim pe Sfântul Dimitrie și-i cântăm cântări de laudă, pentru că el a biruit pe vrăjmașul cel nevăzut și a luat cununa biruinței de la Hristos, Dumnezeu. În această zi se face mare pelerinaj cu icoana Sfântului Dimitrie la mormântul lui din Tesalonic și toți creștinii aduc flori de dumitriță la biserici și prin casele lor. Dar nu numai în Grecia, ci și în țara noastră este cinstit foarte mult de credincioși. Se cade să avem curaj și să nu dăm înapoi în fața ispitelor și necazurilor vieții. Fără râvnă și bărbăție, fără rugăciune și smerenie, fără iubire creștină și biserică, fără răbdare și ajutorul sfinților nu ne putem mântui. Să-l rugăm pe Marele Mucenic Dimitrie să ne fie călăuză, ajutător, model de jertfă și rugător înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here