Ziua dezastrelor naturale

0
583


A doua zi de miercuri din luna octombrie a fost desemnată Ziua Internațională pentru Reducerea Dezastrelor Naturale. Anul acesta, momentul va fi marcat pe 13 octombrie. Statisticile arată că în ultimul deceniu, calamitățile na-turale, inclusiv cele hidrometeorologice, au tendință de creștere atât după intensitate, cât și după frecvența lor. În Vrancea, cel mai mare dezastru din ultimii 10 ani a fost în anul 2005. Atunci, în urma inundațiilor, mai mulți oameni au murit și alte câteva sute au rămas fără case și fără bunuri.

Riscurile naturale la nivelul județului Vrancea sunt reprezentate de incendiile de pădure, fenomene meteorologice periculoase, cum ar fi furtuni, inundații, secetă, îngheț și fenomene distructive de origine geologică: alunecări de teren și cutremure de pământ.
Apărarea împotriva riscurilor implică în primul rând cunoașterea lor. „Acțiunea riscurilor, ce țin de vreme, climă și apă, continuă să crească. Sunt toate motivele să considerăm că schimbarea climei poate să ducă la consecințe și mai serioase și hazarde naturale frecvente însoțite de dezastre. Reieșind din aceasta, prevenirea riscului și ate-nuarea consecințelor hazardelor naturale este sarcina vitală și precondiția dezvoltării durabile a omenirii. Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, pentru a reduce semnificativ în primul rând pierderile de vieți omenești și pentru a limita pierde-rile de bunuri, este bine ca populația să fie informată. Frecvența și intensitatea hazardelor naturale ne amintesc că oricine poate deveni jertfă, de aceea ele nu pot fi stopate, combătute, dirijate și astfel, nu ne rămâne decât să le prezicem pentru ca să diminuăm efectul lor prin a lua măsuri de prevenire. Este foarte important de a conștientiza necesitatea unei cooperări efective și ope-rative dintre instituțiile implicate și societate în diminuarea cu succes a consecințelor hazardelor naturale”, a precizat sergent major George Dumitrache, purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea.

Gestionarea situațiilor de urgență

Din decembrie 2004, în România funcționează un nou mecanism de gestionare a situațiilor de urgență, în conformitate cu standardele impuse de integrarea în structurile NATO și ale Uniunii Europene, reprezentat de Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. Astfel, a fost creat cadrul legal și mecanismele menite să asigure în mod unitar și integrat apărarea vieții cetățenilor, a bunurilor și a mediului împotriva efectelor negative ale incendiilor, inundațiilor, cutremurelor de pământ și a altor tipuri de calamități, pe timpul producerii unor situații de urgență. În decembrie 2004 a luat ființă Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, înființat în scopul ma-nagementului situațiilor de urgență pe tipurile de risc din zona de competență. Centrul Operațional Județean îndeplinește permanent funcțiile de monitorizare, evaluare, înștiințare, avertizare, prealarmare și coordonare tehnică operațională a intervențiilor în situații de urgență. În scopul gestionării și prevenirii situațiilor de urgență, Centrul Operațional coo-perează cu serviciile și compartimentele din cadrul Inspecției de prevenire. Obiectivul fundamental al Inspecției de prevenire constă în apropierea activității preventive de cetățean și comunitate prin impunerea competent și profesionistă a unor standarde ridicate de cunoaștere și aplicare a legii de către factorii responsabili și cetățeni. De asemenea, se urmărește creșterea ponderii educației preventive desfășurate în rândul acestora, angrenarea în mai mare măsură a populației, comunităților și factorilor responsabili la realizarea unui grad ridicat de autoprotecție care, evident, duce la îmbunătățirea nivelului de protecție a vieții și naturii în județul Vrancea.  

Zi internațională

Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale va fi sărbătorită anul acesta, pe 13 octombrie. Potrivit rezoluției 44/236 din 22 decembrie 1989 și rezoluției 56/195 din 21 ianuarie 2002, adoptate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, s-a stabilit ca a doua zi de miercuri din luna octombrie să fie desemnată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Este știut faptul că 90% dintre toate calamitățile naturale sunt legate de vreme, climă și apă. Statistica arată că în ultimul deceniu,   calamitățile naturale, inclusiv cele hidrometeorologice, au tendință de creștere atât după intensitate, cât și după frecvența lor.
Aceasta duce la creșterea pagubelor materiale și a numărului de jertfe umane. Schimbările climei la scară globală și regională contribuie la accentuarea intensității și creșterea frecvenței fenomenelor și proceselor periculoase ca secetele, aversele de ploaie, inundațiile, înghețurile, etc. Pentru realizarea cu succes a luptei cu urmările negative a influenței fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile, este necesară studierea multilaterală a acestor fenomene, perfecționarea metodelor de prognozare a lor și în special a măsurilor de prevenire sau reducere a daunelor de pe urma influenței acestora asupra economiei naționale și a securității oamenilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here