Vintileasca, atestare documentară de peste patru secole

0
1023


Comuna Vintileasca sărbătorește, zilele acestea, 431 de ani de atestare documentară. Localitatea vrânceană, situată la 80 de kilometri de Focșani, a purtat în trecut nume diferite, ce proveneau de la numele cătunelor și ale satelor pe care le are acum în componență. Pietrele Fetei, cătun ce se află azi în componența satului Neculele, își trage numele de la două stânci desprinse din muntele Piatra Neculei, a căror legendă este redată magistral de Alexandru Vlahuță în „România Pitorească”.

Neculele, sat al cărui nume provine de la legendarul cioban Necula, care s-ar fi așezat cu oile pe aceste locuri încă de pe vremea lui Åžtefan cel Mare, este situat la poalele muntelui Piatra Neculei, pe partea Sud-Estică. Acest sat este și cea mai veche așezare din întreaga zonă, fiind atestat documentar în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Profesorul de istorie Sorin Pantelimon, cel care a cercetat istoria locului, a precizat că a descoperit o serie de lucruri despre care nici localnicii nu au cunoștință. „Vintileasca, sat situat pe partea dinspre Vest a muntelui Piatra Neculei, ce poartă numele voievodului Vlad Vintilă de la Slatina care, potrivit legendei, i-a condus la luptă pe băștinașii acestor locuri împotriva unei hoarde de tătari, învingându-i pe platoul unde se află azi lacul cu același nume. Tradiția spune că denumirea satului datează din anul 1530, când i se spunea «la fundul moșiei Vintileasca», dar până în prezent nu am găsit niciun document care să ateste acest lucru, fapt ce i-ar conferi statutul de cea mai veche așezare din zonă”, a spus profesorul Sorin Pantelimon.

Pământ de la Mihnea Turcitul

Comuna a luat ființă în anul 1931, sub denumirea de comuna Neculele și aparținea de județul Râmnicul Sărat. La 30 mai 1968, după noua reorganizare teritorial-administrativă a României, comuna a luat numele de Vintileasca de la satul de reședință și a trecut sub administrarea noului județ înființat, Vrancea, împreună cu celelalte localități aflate pe cursul superior al râului Râmnicu Sărat, respectiv comunele: Jitia, Chiojdeni și Dumitrești. Înainte de anul 1931, satele care alcătuiesc astăzi comuna, au aparținut de comuna Jitia, plasa Plaiul Râmnicul, apoi plasa Dumitrești, județul Râmnicu Sărat, conform  Legii comunale din anul 1863 completată în 1874. „După cercetarea documentelor istorice, putem afirma cu certitudine că satul Neculele este cel mai vechi din toată zona. Ne referim la așezările situate pe cursul superior al râului Râmnic. Astfel, moșia Neculele alături de Munteorul și muntele Mușei, sunt atestate într-un document datat la 12 septembrie 1579, în care voievodul și domnul Å¢ării Românești, Mihnea Turcitul, întărește lui Dragomir și surorilor sale mai multe părți de sate. Ca dovadă avem câteva fragmente din documentul domnitorului. «…Din mila lui Dumnezeu, Io, Mihnea voievod și domn a toată țara Ungrovlahiei, fiul marelui și preabunului Alexandru voievod. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele slugii domniei mele, lui Dragomir și surorilor sale Stanca și Moașa și nepoților săi Momce și Bragă și cu fiii lor, câți le va lăsa Dumnezeu, ca să le fie ocină Clociții toți, cu tot hotarul; pentru că le este veche și dreaptă  ocină, de moștenire… și Joicelul jumătate și Neculele jumătate și Munteorul jumătate și muntele Mușei jumătate… martori am pus domnia mea: jupan Mitrea mare vornic și jupan Miroslav mare… Dumitru spătar și Stan comis și Harvat stolnic și Gonțea paharnic și jupan Stoica mare postelnic… luna Septembrie 12 zile, în anul 7088  «1579». Io Mihnea voievod, din mila lui dumnezeu, domn»”, spune Sorin Pantelimon. Aceasta este prima atestare documentară a unei așezări de pe raza localității, care dovedește vechimea așezărilor care formează azi comuna Vintileasca și faptul că ele sunt locuite fără întrerupere de mai bine de patru secole.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here