„Puteţi cere în instanţă anularea vînzărilor şi despăgubiri“

0
792


Astăzi, „Curierul juridic” tratează cazul doamnei Costina C. din Focșani

Doamna, Costina C., din municipiul Focșani, ne-a scris pe adresa redacției și ne-a povestit despre pro-blemele cu care se confruntă, solicitîndu-ne sprijinul. Astfel, dumneaei ne-a scris că în anul 2004, soțul său era angajat la o societate în postul de tractorist.     Într-una din zile, în timp ce se afla pe câmp cu tractorul, în exercițiul profesiei, acesta a luat foc, nemaiputînd fi salvat. Doamna Costina ne-a scris că în termen de 10 zile de la incident, au reușit să întocmească acte de vânzare-cumpărare pentru cele două imobile pe care le aveau în proprietate în favoarea fiilor săi. Cu toate acestea, nu au reușit să le și noteze în cartea funciară, deoarece angajatorul a obținut o ordonanță președințială, iar apoi l-a acționat în judecată pe soțul dînsei într-un litigiu de dreptul muncii. În urma judecății, soțul doamnei a fost obligat să plătească suma de 170.000 lei RON, reprezentând valoarea tractorului ars, fiindu-i imputat incendiul.
Ulterior actele de vînzare-cumpărare a imobilelor inițial blocate au fost desființate prin hotărîre judecătorească, reținîndu-se de instanță că ar fi fost întocmite cu titlu oneros. Apoi, angajatorul a trecut la recuperarea creanței, fiind scoase la vînzare la licitație publică prin executorul judecătoresc atît apartamentul, cît și casa proprietatea familiei. Ambele imobile au fost adjudecate de către fiul administratorului so-cietății la care lucra soțul doamnei, toate acestea avînd loc în anul 2007. Ulterior, apartamentul a fost din nou înstrăinat. În urma vînzărilor, familia acesteia a rămas fără nici o locuință. Doamna Costina C. este nemulțumită de faptul că cele două imobile au fost scoase la licitație publică și înstrăinate în integralitatea lor, cu toate că erau bunuri comune ale soților, iar debitor era numai soțul acesteia. Astfel, doamna Costina C. a fost efectiv executată silit, deși nu avea nici o datorie și dorește să recupereze jumătate din imobilele vîndute, sau măcar din contravaloarea lor ori casa care se află acum în proprietatea fiului administratorului so-cietății. Ne întreabă dacă există posibilitatea de a chema în judecată so-cietatea creditoare sau pe executorul judecătoresc
Răspuns : Doamnă Costina C., potrivit legii nu poate fi supus executării decît o persoană care are calitatea de de-bitor. În ipoteza în care există bunuri imobile în devălmășie ( cazul dvs. ) sau în coproprietate indiviză sau pe cote părți, legea cere ca mai întâi să se facă partajul și abia apoi să se facă executarea silită. A se proceda altfel, constituie o gravă încălcare a normelor procedurale și a dreptului de pro-     prietate privată, garantat atît de Constituția României, cât și de Primul Protocol Adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și un grav abuz contra intereselor persoanelor. Prin urmare vă puteți adresa instanței de judecată cerînd anularea vînzărilor, precum și despăgubiri bănești. Vă recomandăm să consultați un avocat pentru detalii suplimentare.

Așteptăm scrisorile dvs. pe adresele: „Monitorul de Vrancea”, Focșani, str. Bucegi nr. 21 sau redactie@monitorulvn.ro, cu specificația: „Curier juridic”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here