„Aveţi drept la bunurile în coproprietate”

0
1086


Astăzi, „Curierul juridic” tratează cazul doamnei Minodora C., din municipiul Focșani

Doamna Minodora C. ne-a scris pe adresa de e-mail a redacției și ne-a povestit despre pro-blemele cu care se confruntă. Doamna Minodora ne-a scris că este mama a doi copii, în vîrstă de 11 și, respectiv, 2 ani. Copilul cel mare este din prima căsătorie, iar cel de-al doilea copil s-a născut înainte de a se căsători cu tatăl natural al acestuia, adică al doilea soț. Nunta a avut loc la cîteva luni de la nașterea celui de-al doilea copil. Doamna Minodora dorește să știe ce drepturi are dumneaei și copilul din prima căsnicie la bunuri (casă, mașini, etc.) „în condițiile în care casa în care locuim era pe jumătate construită în momentul în care a decis cu primul soț să fie împreună, iar actul pe casa bătrînească (actuala casă nouă) e făcut cu clauză de îngrijire și cu intrarea în drepturi după moartea socrilor mei, pe numele primului soț și cu câțiva ani înainte de prima nuntă. În final, doamna Minodora C. ne mai scrie că părinții săi au o casă și o mașină pe care vor să o lase dumneaei și ne întreabă dacă se poate face act doar pe numele său, cu clauză, pentru ca soțul să nu aibă parte.

Răspuns: 
Doamnă Minodora C., bunurile dobîndite în timpul căsătoriei sunt bunuri comune, iar bunurile dobîndite înainte de căsătorie sunt bunuri proprii ale celui care le-a dobîndit sau bunuri supuse regimului coproprietății în situația în care la dobîndirea lor au contribuit două sau mai multe persoane. În ce privește actul de proprietate al primului dvs. soț prin care a dobîndit casa părintească și, eventual, terenul aferent, cu clauza de întreținere acesta este unul valabil și consacră dreptul de proprietate exclusiv al acestuia față de bunurile dobîndite. Din cele scrise de dvs. rezultă că anterior căsătoriei și în timpul căsătoriei ați edificat o casă nouă, în locul casei bătrînești, contribuind și dvs. în mod activ cu sume de bani diverse. Apreciem că acestui bun imobil i se aplică regulile comunității de bunuri avînd în vedere că a fost construit cu destinația de locuință pentru familia pe care urma să o formați, a fost edificată prin contribuția comună, jumătate din casă a fost făcută în timpul căsătoriei. Chiar și dacă se consideră că nu i s-ar aplica regimul comunității de bunuri, casa cea nouă este coproprietate între dvs. și primul soț, evident cu condiția dovedirii contribuției. La mașină, nu se aplică regimul comunității de bunuri, în schimb dacă faceți dovada că ați achitat o parte din preț mașina este în coproprietate. În cazul în care nu faceți această dovadă sau nu ați avut vreo contribuție, mașina este bun propriu al primului dvs. soț. Dacă aveți și o mașină cumpărată în timpul căsătoriei, atunci aceasta este bun comun și aveți dreptul la jumătate din aceasta. În ce privește primul dvs. copil, acesta nu are niciun drept cu privire la bunurile mai sus arătate, în schimb are vocație succesorală și va veni la moștenirea primului dvs. soț. Cel de-al doilea copil al dvs. nu are absolut niciun drept față de aceste bunuri și nici drept de moștenire față de primul soț. Prin urmare, dacă nu vă puteți înțelege cu primul soț va trebui să deschideți acțiune de partaj bunuri comune la judecătoria Focșani, dvs. avînd drept la jumătate din bunurile comune și drept la bunurile în coproprietate raportat la cota de contribuție avută la dobîndirea acestora. Răspunsul la cea de-a doua întrebare este afirmativ, părinții dvs. putînd face o donație pro parte, în care să se specifice în mod expres acest lucru și faptul că donația se face numai în favoarea dvs. și că cel de-al doilea soț nu are vreun drept. Trebuie să mai știți că bunurile provenite din succesiuni sunt bunuri proprii.

Așteptăm scrisorile dvs. pe adresele: „Monitorul de Vrancea”, Focșani, str. Bucegi nr. 21 sau redactie@monitorulvn.ro, cu specificația: „Curier juridic”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here