CNAS va deconta maxim trei consultaţii pentru acelaşi episod de boală acută

0
353


Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va deconta maximum trei consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat, într-un an, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului și a evoluției cazului. Proiectul de Ordin al CNAS privind modificarea și completarea Ordinului CNAS nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței me-dicale în cadrul sistemului de asi-gurări sociale de sănătate pentru anul 2010 precizează că numărul maxim de trei consultații se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât și la nivelul medicului/ medicilor de specialitate din ambulatoriul pentru specialitățile clinice. Astfel, pentru același episod de boală acută, în situația în care cele trei consultații au fost acordate de către medicul de familie, acesta nu mai poate elibera bilet de trimitere către alte specialități. De asemenea, în situația în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultații, celelalte consultații până la nivelul maxim 3 pot fi acordate de medicul/ medicii de specialitate, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, pe care se va menționa numărul de consultații acordate. Totodată, sunt stabilite și criteriile pentru respectarea moda-lităților de prescriere, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor, cu și fără contribuție personală. CNAS propune să se aibă în vedere următorii indicatori: consumul mediu de medicamente/ grupa de boli/ nr. de CNP-uri/ lună calculat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate; numărul de CNP-uri beneficiare de prescripții medicale înscris la medicul de familie, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de boli avute în vedere. Proiectul de act normativ prevede ca medicii specialiști să poată acorda asistența medicală de urgență (anamneza, examen clinic și tratament) în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de specialitate. În cazul în care competențele le sunt depășite, aceștia asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate.O altă modificare inclusă în actul normativ se referă la tariful pentru serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu. CNAS a propus ca primele 30 de zile de îngrijiri să fie decontate de casele de asigurări de sănătate la tariful deja prevăzut, care este de peste 700 lei, iar pentru zilele ce depășesc primele 30 de zile decontarea să se facă la un tarif ce reprezintă 50% din tariful respectiv.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here