Guvernul a modificat normele de funcţionare a ANL

0
17


Guvernul a adoptat miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, o hotărâre prin care se modifică și completează normele metodologice de funcționare a Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL). Actualizarea acestor norme va permite pu-nerea în aplicare a noilor modificări ale Legii 152/1998, aduse prin Ordonanța de urgență 14/2010 și respectiv Ordonanța de urgență 33/2010. Prin OUG 14/2010, locuințele pentru tineri, destinate închirierii, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către același titular și/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condițiile legii, fără ca vânzarea să fie condiționată de vârsta solicitantului. Ordonanța 33/2010 prevede că valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit legii, și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru patrat, multiplicată cu suprafața construită efectivă, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței până la data vânzării acesteia. De asemenea, prin actualizarea normelor metodologice, se stabilește că valoarea de înlocuire reprezintă valoarea medie ponderată pe metru pătrat, calculată pe baza valorii contractelor de antrepriză încheiate, în condițiile legii, în cursul anului anterior de către Agenția Națională pentru Locuințe cu antreprenorii, care se majorează cu un coeficient rezultat din raportul între valoarea medie ponderată pe metru pătrat a locuințelor puse în funcțiune în anul anterior și valoarea medie ponderată pe metru pătrat contractată la momentul începerii lucrărilor acestor locuințe. Totodată, pentru stabilirea prețului de vânzare a locuinței, la valoarea de vânzare calculată se adaugă comisionul de până la 1% al unității prin care se efectuează vânzarea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here