Curtea Constituţională trimite acasă pedeliştii din deconcentrate

0
3429


18 pedeliști impuși pe criterii politice în fruntea unor instituții deconcentrate trebuie să părăsească scaunele de directori coordonatori sau de directori adjuncți. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările făcute la legea funcționarului public 188 din 1999 de către pedeliști pentru a-și menține în funcție camarila din administrația publică locală și centrală. Practic, în urma deciziei Curții, conducerea instituțiilor publice nu poate fi asigurată decât de funcționari publici, în condițiile legii.

Curtea Constituțională a decis că sunt neconstituționale mai multe dispoziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Magistrații au apreciat ca neconstituționale acele dispoziții introduse de pedeliști care ar fi permis menținerea în funcții de conducere a politrucilor care s-au remarcat doar prin lipitul de afișe în campaniile electorale. Culmea, este al treilea act normativ referitor la conducerile instituțiilor publice deconcentrate care este declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională.
„În urma deliberării, Curtea Constituțională a constatat, cu majoritate de voturi, că dispo-ziții din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale: articolul I pct.1 – care modifică art.13 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999, articolul I pct. 6 – care modifică art.58 alin.(1) și (3) din Legea nr.188/1999, articolul I pct.27 – care modifică art.111 din Legea nr.188/1999, articolul I pct.28 – care modifică anexa, cap.I lit.B pct.4 și 5 din Legea nr.188/1999”, se arată în comunicatul CC.
După publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, ministerele în subordinea cărora se află instituțiile deconcentrate vor trebui să emită ordine prin care solicită ca funcțiile de conducere să fie ocupate, temporar, până la organizarea unor concursuri, de către personalul din cadrul instituțiilor. De asemenea, persoanele care au ocupat funcții de conducere, dar nu au fost angajate ale instituțiilor respective, vor trebui să părăsească instituțiile respective.
În această situație se află  Mugurel Mălureanu, directorul coordonator al Gărzii Financiare Vrancea, Ovidiu Nichitoiu, director coordonator adjunct la Biroul vamal de control și vămuire la interior Focșani, Adrian Colin, director coordonator Agenția de Protecția Mediului, Gheorghiță Berbece, director coordonator al Gărzii de Mediu Vrancea, Vasile Croitoru, director coordonator al Direcției de Statistică Vrancea, Carmen Chitic, director coordonator al Agenției Județene de Prestări Sociale, Iozefina Iaru, director coordonator al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea, Mioara Lazăr, director adjunct al aceleiași instituții, Adrian Juravle, director coordonator al Casei Județene de Pensii Vrancea, Daniel Gongu, director coordonator al Direcției Județene de Sport Vrancea, Lucica Chiper, directorul Secției de Drumuri Naționale Vrancea, Cătălin Graur, director al Direcției de Sănătate Publică Vrancea, Adrian Baciu, director al Direcției Județene de Tineret, Florin Micu Iliescu, directorul coordonator al Direcției pentru Cultură și Patrimoniu Cultural Național, Eliza Tarbă și Cristina Simona Panciu, directori coordonatori adjuncți la ITM, Geta Iordache, director al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor. De remarcat că, la Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Vrancea, urmează să aibă loc concursul pentru desemnarea directorului adjunct, unde cel mai probabil va câștiga tot pedelistul Costel Marica.

PSD și PNL au reclamat abuzurile la Curtea Constituțională

Modificările forțate de PDL la Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici au fost reclamate ca neconstituționale de parlamentarii PSD și PNL. Aceștia au arătat în sesizarea Curții Constituțio-nale că pedeliștii vor să extindă, abuziv, calitatea de funcționar public și asupra directorilor coordonatori care ocupă, acum, funcții contractuale.
„Legea adoptată ne arată cum o categorie de persoane care ocupă funcții publice în mod conjunctural, dar cu sprijin politic (contractual) devin, în mod automat, funcționari publici, o categorie specială în societatea românească, calitate pe care o dobândesc altfel decât oricare alt cetățean care își dorește sau vizează să ocupe, prin modalitățile prevăzute de lege aceste funcții. Acest fapt îi detașează pe acești «directori coordonatori», persoane cu funcții contractuale de oricare alte categorii reglementate de lege ca mod de devenire”, precizează parlamentarii PSD și PNL.
În fapt, conducerea instituțiilor publice deconcentrate trebuie să fie asigurată de funcționari publici, ceea ce nu este cazul pentru majoritatea pedeliștilor de la instituțiile vrâncene. Aceste prevederi, arată parlamentarii PSD și PNL, constituie un abuz grav al inițiatorului care are în vedere, de fapt, găsirea unei soluții cu încălcarea ordinii de drept pentru persoanele numite exclusiv pe criterii politice în funcții de conducere în administrația publică deconcentrată și care trebuie să dobândească calitatea de funcționar public. Parlamenta-rii PSD și PNL au arătat că prin aceste prevederi se încalcă drepturile și libertățile indivi-duale așa cum sunt prevăzute de Constituție.
„Cei care ocupă posturi de natură contractuală vor fi numiți în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc cerințele art. 54 din lege, eludându-se practic, prevederile art. 56 și următoarele, respectiv cele de promovare, transfer, redistribuire dar, în special, cele avute în vedere de Statutul Funcționarilor publici în articolul 57, respectiv recrutarea, unde s-ar încadra acele persoane angajate contractual, respectiv directorii, cum au fost ei numiți prin OUG 37 din 2009, declarată neconstituțională și care ocupă, în prezent, posturi de natură contractuală”, se arată în soli-citarea parlamentarilor PSD și PNL

Mălureanu va fi trimis acasă

Cel mai cunoscut caz este cel al lui Mugurel Mălureanu, directorul coordonator al Gărzii Financiare Vrancea, care a mai fost trimis acasă de se-cretarul general al Ministerului Finanțelor Publice, Ioan Nicolescu.
Conform unui ordin semnat de secretarul general al Ministerului Finanțelor Publice, Ioan Nicolescu și transmis în teritoriu, în data de 26 februarie, lui Mugurel Mălureanu, directorul coordonator al Gărzii Financiare Vrancea i-a încetat contractul de management și, implicit, nu a mai avut dreptul de a conduce instituția. „Având în vedere Decizia nr. 1629/2009 a Curții Constituționale care constată că dispoziția Ordo-nanței de Urgență a Guvernului nr. 105/2009, privind desființarea funcțiilor publice, a funcțiilor publice specifice și a posturilor încadrate în regim contractual care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și instituirea funcțiilor de director coordonator al serviciului public deconcentrat sînt neconstituționale, condu-cerea Ministerului Finanțelor Publice a decis încetarea, începând cu data de 01.03.2010, a contractelor de management ale directorilor coordonatori și directorilor coordonatori adjuncți”, se arată în adresa Ministerului Finanțelor Publice. Legea a fost respectată doar o zi la MFP pentru că, pe 27 februarie, conducerea ministerului a revenit asupra adresei iar pedeliștii au mai primit un răgaz până la părăsirea funcțiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here