2003 vine cu majorarea salariului minim pe economie

0
15


Anul care abia a inceput aduce citeva noutăți legislative care pot modifica relația dintre agenții economici, stat și salariați. Principalele acte normative care au apărut in 2002 dar se aplică de la 1 ianuarie 2003 sint H.G. 1105, O.G 61, O.U.G. 147 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 306. H.G. 1105 stabilește că de la 1 ianuarie salariul mediu minim brut pe țară se stabilește la 2,5 milioane lei lunar față de 1,75 milioane lei cit a fost pină la sfirșitul lui 2002. Pentru salariați, prima zi a acestui an aduce și o nouă grilă de impozitare a salariilor care mai dă o gură de aer angajaților. Practic Ministerul Finanțelor Publice dorește ca, prin noul barem de impunere a salariilor și pensiilor pentru anul viitor, să crească sumele deductibile la plata impozitelor. Astfel, pentru sume de pină la 2,1 milioane lei impozitul este de 18%, iar pentru sume intre 2,1 milioane lei și 5,2 milioane lei impozitul va fi de 378.000 lei plus 23% pentru ceea ce depășește 2,1 milioane lei. Cine ciștigă intre 5,2-8,3 milioane lei va plăti un impozit de 1.091.000 lei și o cotă de 28% din sumele care depășesc 5,2 milioane lei. Pentru o leafă cuprinsă intre 8,3-11,6 milioane lei, impozitul lunar va fi de 1.959.000 lei la care se adaugă 34% din ceea ce depășeste 11,6 milioane lei. Veniturile lunare de peste 11,6 milioane lei vor fi impozitate cu 3.081.000 lei plus 40% din ceea ce depășește 11,6 milioane de lei. Pe lingă modificarea baremului propriu zis se corectează și deducerea personala de bază care va creste de la 1,6 la 1,8 milioane lei, iar suma fixă neimpozabilă pentru pensii va fi majorată de la cinci milioane lei la 5,7 milioane lei. Colectarea impozitelor, durererea finanțelor O.G. 61 se referă la colectarea creanțelor bugetare și stabilește ca contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și fondul asigurărilor sociale de sănătate se virează pină la data de 20 a lunii următoare pentru care se efectuază plata drepturilor salariale. Impozitul pe dividende calculat și reținut la data plății acestor beneficii se achită pină la data de 20 a lunii următoare celei in care s-a făcut plata dividendelor. in cazul in care acest impozit nu s-a plătit pină la sfirșitul anului in care s-au aprobat situațiile financiare anuale, va fi achitat pină la data de 31 decembrie a anului respectiv. Pentru toate celelalte impozite cu reținere la sursă, calculate și reținute de firme termenul de plată este data de 20 a lunii următoare celei in care s-a plătit venitul aferent impozitului. Prin Ordonanța de Urgență nr. 147 nu se mai calculează și nu se mai datorează la bugetul de stat cota de 2% prevăzută in OUG nr.102/1999 privind protecția socială și incadrarea in muncă a persoanelor cu handicap. De asemenea cota de 7%, prevăzută de Legea asigurărilor de sănătate nr. 145/1997, datorată de asigurați, se reduce la 6,5%. Tot prin OUG 147 cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută de Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii, este de 9,5% indiferent de condițiile de muncă. Reglementari contabile mai simple Diferența dintre cotele de contribuții de asigurări sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzute anterior se suportă de către angajator. Ultimul act normativ de mare importanță este Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 306/26 februarie 2002 care se referă la aprobarea reglementărilor contabile simplificate, armonozate cu directivele europene. Asta inseamnă că, de la 1 ianuarie anul acesta vor aplica reglementările contabile simplificate, in concordanță cu regulile contabile din Uniunea Europeană, toate categoriile de persoane juridice prevăzute prin Legea contabilității nr. 82/2001 cu excepția firmelor sau instituțiilor care aplică reglementările contabile armonizate cu directivele Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here